inloggen
Rob Sweere
terug naar de lijst
Natuurlijke sensatie - Over het werk van Rob Sweere.
In het werk van Rob Sweere worden natuurelementen zoals licht, aarde, lucht en wind, op verschillende manieren aan de toeschouwer overgedragen. Aanvankelijk stelde hij deze uitgangspunten zowel concreet als symbolisch tentoon, door middel van op foto vastgelegde rituele acties. In die werken die dateren van 1986 tot eind jaren 90, plaatste de kunstenaar zichzelf centraal in beeld. Niet de acties zelf maar wel de uitgebalanceerde verslaggeving ervan, werd door middel van foto en video als kunstwerk voorgesteld.

Sinds 1998 gaat de kunstenaar langzaamaan over op het presenteren van de actie zelf. Daar waar de toeschouwer aanvankelijk werd uitgenodigd om het werk te bekijken, wordt hij vanaf dat moment steeds vaker uitgenodigd om de plaats die eerder enkel door de kunstenaar zelf werd ingevuld, over te nemen. De toeschouwer krijgt hierdoor de mogelijkheid om het werk op twee manieren te ervaren, nl.: door te participeren in de actie zelf, of door de actie te bekijken waarin anderen functioneren.

Rob Sweere: Wat ik voorop wil stellen, is een werkelijke beleving van het kunstwerk door zowel de maker als door het publiek. Kunst als actualiteit. Het gaat om een wezenlijke ervaring van het leven. Kunst maken is een manier om die ervaring op te roepen, en indien mogelijk die ervaring aan anderen over te dragen. Het is te vergelijken met een ritueel.

De ervaringen die de kunstenaar wenst over te dragen zijn diegene die hijzelf beleeft. Ze hebben te maken met een sublimatie van gevoelens die zich buiten het gebied van het benoembare en het tastbare bevinden. Rob Sweere ontwikkelt instrumenten en nauwkeurig geënsceneerde trajecten, en tracht daarmee sensationele ervaringen zo specifiek mogelijk te vertalen. Door middel van die instrumenten ? machines die hij zelf construeert - en via het parcours die hij uitstippelt, stuurt hij de toeschouwers in een welbepaald tempo en een nauwkeurig bepaalde beweging in een bepaalde richting, met als doel die ervaring te sturen.

Het werk wat gedurende de laatste jaren tot stand kwam heeft in contrast met het vroegere oeuvre van de kunstenaar een uitgesproken tijdelijk karakter. Na de actie zelf blijft er namelijk geen (fysiek) beeld meer over wat door de kunstenaar als kunstwerk gepositioneerd wordt. Hierdoor beklemtoont Rob Sweere ?de beleving zelf? als kunstmedium. Het object wat door hem gemaakt wordt kan geplaatst worden in de orde van instrument, waarbij we de klank tot kunst kunnen verklaren. Enkel de herinnering van de toeschouwer aan datgene wat hij heeft ervaren, is wat het kunstwerk nadien nog levend houdt.

Andrée Van de Kerckhove ? januari 2003


woonplaats
Arnhem
gemeente
Arnhem
website
www.robsweere.nl
opleiding
Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam
overige werkzaamheden
docent | commissielid | bestuurslid | organisator
downloads:
Curriculum_vitae_english_sept._2010.doc