Gert Gortemaker
Subtiele ingrepen in bestaande voorwerpen en materialen, en assemblages daarvan, vormen de basis van mijn werkwijze. De resultaten bevinden zich ongeacht de schaal in een spanningsveld tussen intimiteit en monumentaliteit. Voor de toeschouwer ontstaat een interessante verwarring omdat gedeeltelijk de oorspronkelijke vorm/functie van het voorwerp nog zichtbaar blijft. De kwaliteit van de werken zit niet alleen in de letterlijke aanwezigheid van de objecten. De werken nodigen ook uit om de ons omringende vormgegeven wereld als absurd en intrigerend te beschouwen.
 
Alles over Gert Gortemaker