Trudy Koning
Bloemen, mensen en zwanen karakteriseren de eerste schilderijen van Trudy Koning. Figuratie, dynamiek heeft de overhand. De latere werken laten een fascinatie zien voor constructies en perspectief, waarbij het fysiek beleven van de ruimte voorop staat. De zwanen zijn inmiddels verdwenen. Penseelstreek, kleur en vorm creeren een verstilde ruimte, waarin de toeschouwer wordt opgenomen. Abstractie voert de boventoon.
 
Alles over Trudy Koning