Marjan Verloop
observatie natuur Weergave natuur vrij associatief denken interesse in religie en vorming verhalen fascinatie voor geboortestad Dordrecht als zijnde calvinistische stad. Dit vanuit historisch oogpunt en persoonlijke geschiedenis.
 
Alles over Marjan Verloop