Janske Hombergen
De ervaringen die ik op doe door te leven, komen te voorschijn in de idee├źn die zich manifesteren. Dat is het begin. Uit het idee komt een ontwerp voort en dat leidt uiteindelijk tot een object. Mijn werk vertelt over mijn belevenissen als levend wezen, met als idioom materialen en ontwerpen. Een leidmotief is de zoektocht naar onderlinge verbanden en naar de overkoepelende samenhang die separate delen tot een geheel maakt. Maar dat gebeurt in een afgekaderd gebied. Ik isoleer een gegeven en baken het af. Dit wordt dan mijn wereld. Daarbinnen geef ik uitdrukking aan beweging, groei en oneindigheid. Het universum op de vierkante meter.
 
Alles over Janske Hombergen