Marry Overtoom
Mijn werk bestaat projecten die ingaan op de context van een gegeven situatie; dit kan een locatie in de openbare ruimte zijn, een tentoonstelling of een gefingeerde ruimte. De werken manifesteren zich infiltrerend en dienstbaar, bewegen zich tussen kunst en niet-kunst. Ik maak daarbij gebruik van de gangbare waarneming en toepassing van bestaande fenomenen zoals informatievoorzieningen, automaten, straatmeulbilair etc. en beoog de beleving ervan te verhevigen en een onverwachte of zelfs bizarre wending te geven. Zo wil ik een ontmoeting bewerkstelligen tussen het kunstobject en het publiek, in tegenstelling tot de werking van het ?zinnebeeldig? kunstwerk. Het werk wordt niet alleen geconsumeerd, maar men maakt er als kijker deel van uit. Vanuit het gegeven dat het werk een funktionele kant heeft, is het dus zo dat het de openbare, publieke ruimte nodig heeft om te kunnen zijn wat het is. www.marryovertoom.info
 
Alles over Marry Overtoom