Henriëtta van de Westelaken
Vanaf het begin van mijn kunstenaarschap heb ik in veelsoortige verschijningsvormen de liefde vertaald en vastgelegd. Mijn werk roept vaak iets op van ?een lach en een traan?, of anders gezegd, een uitdrukking van ernst en spel. Mijn beelden zijn niet altijd gemakkelijk toegankelijk. Dat hoeft van mij ook niet, want omdat ik in mijn beeldende vertalingen uitga van de dagelijkse werkelijkheid zijn er altijd aanknopingspunten om er iets mee te doen. Omdat ik op deze manier de schepper ben van mijn eigen wereld ben ik voorlopig nog niet uitgeput wat betreft het maken van nieuw werk. Relatief heb ik misschien niet zo?n grote productie, maar dat heeft veel te maken met mijn manier van werken. Wanneer ik een onderwerp boeiend vind om te verbeelden pas ik mijn manier van werken aan. Ik bedoel hiermee, dat ik vanuit het onderwerp besluit dat ik zowel twee- als driedimensionaal moet gaan verbeelden. Wat betreft de driedimensionale werken betekent dat voor mij vaak achter, moeilijk verkrijgbare, of pas over lange tijdsduur beschikbare gebruikte materialen aangaan. Dat betekent ook vaak het ontwikkelen en leren beheersen van nieuwe technieken, iets dat veel tijd kan opeisen. Maar dat wil ik ook, mijn werken moeten naast een goed kunstenaarschap ook getuigen van vakmanschap. Het tekenen en schilderen beheers ik, maar mijn manier van werken is daarin ook tijdrovend. Met één schilderij kan ik soms drie maanden bezig zijn, omdat ik deze vaak opbouw uit honderden laagjes, zodat het werk een fascinerende transparantie krijgt. Daarbij combineer ik vaak het schilderen en tekenen in één werk. Ook hier weer vind ik het vakmanschap van het tekenen/schilderen even belangrijk als het scheppen van een krachtig esthetisch beeld. Henriëtta van de Westelaken, Nijmegen, januari 2011 Een groot deel van mijn werk bevindt zich in particuliere collecties. Daarnaast is werk in stock bij Galerie De Natris www.galeriedenatris.nl.
 
Alles over Henriëtta van de Westelaken