Dorothee Nijland
Dubbel erfelijk belast met het fotografische oog ben ik in 1979 als kinderfotografe begonnen in een fotostudio. Fotografie is de rode draad in mijn leven. Ik maakte fotoreportages van feestelijk getinte activiteiten, mijn gezinsleven, mijn leefwereld vanuit elke denkbare invalshoek, maar ook van rouw- en uitvaartbijeenkomsten. Het willen vastleggen van gebeurtenissen, het vooruitdenken op gebeurtenissen, het willen delen en uitdelen van foto?s is vooral bedoeld voor het nageslacht; voor het vastleggen van de tijdgeest, voor de geschiedenis die dan op dat moment wordt geleefd ? wordt gefotografeerd. In periodes fotografeer ik alsof de dood mij op de hielen zit. Tijdens mijn studie aan de AKI te Enschede, die ik in 2002 begin en in 2008 voltooi, ben ik me meer en meer op autonome fotografie gaan richten. Hierin ontwikkel ik fotoboeken die thematisch opgezet zijn; humor neemt hier ook een plaats in zodat bij het bekijken van de boekjes er vrijwel altijd een lach of gesprek op gang komt. In mijn documentaire werk richt ik me op het maken van fotoboeken over het leven en werk van vrouwen. Hiermee richt ik kleine monumentjes op voor vrouwen, met als ideƫel streven meer evenwicht aan te brengen in de man/vrouw aantallen boeken van en over mannelijke en vrouwelijke kunstenaars. In een deel van mijn werk combineer ik de fotografie met andere materialen, met name vilt. --- Gifted with the photographic eye from the families of both of my parents I started as a childrens' photographer in a mobile photo studio. Photography is a continuous thread in my life. I did photo reportages of al sorts of festivities, my family, my world from every possible angle, but also mourning and funeral photography. The drive to catch happenings, thinking about all things happening, sharing photos with postirity; conserving the time image the photo image. In certain times I take photos as if death is trying to catch me. During my study at the AKI art college in Enschede, The Netherlands, starting in 2002 and graduating in 2008, I developed towards autonomous photography. I develop thematical art books, with humour as a distinct component, which always enables a laugh or a small conversation. In my documentary work I develop photo books about the life and work of women in art, raising small monuments for them in order to bring more balance in the number of books about female and male artists. In part of my work I combine photography and felt.
 
Alles over Dorothee Nijland