Nur Tarim
Als je een beeld van een hoogte naar beneden laat vallen moet bij elk brokstuk sculpturale kwaliteit zichtbaar zijn; is dit niet het geval dan had er aan het geheel toch iets gemankeerd. Deze definitie is mij sinds mijn studietijd bijgebleven en is zo'n beetje de enige spelregel die ik nu nog steeds hanteer.
 
Alles over Nur Tarim