Marijke Pielage
Changes in the body, changes in the language, changes in the sense of time. What does it mean for time to go faster, for it to seem to pass more slowly Susan Sontag, diaries 1964-1980 BIOGRAFIE Marijke Pielage In 1983, direct na mijn afstuderen als grafisch ontwerper aan de ABK Artibus Utrecht (nu HKU), werd mij een dienstverband aangeboden bij de Ahrend Groep. In de 10 jaar daaropvolgend ben ik actief betrokken geweest bij het proces van digitalisering en modernisering van de ontwerp- en werktekenstudio van de Ahrend Groep, locatie Hilversum. Als leidinggevende was ik verantwoordelijk voor het niveau en de kwaliteitsbewaking en werd ingezet bij het ontwikkelen en coördineren van diverse huisstijlprojecten, w.o. de huisstijl van de Ahrend Groep zelf. In de loop van de jaren 90 heb ik me verder ontwikkeld als freelance vormgever en werkte voor opdrachtgevers als BiZa, Total Design, NIZO en vele anderen. Het logo-en huisstijlontwerp dat ik in 1993 voor de Gemeente Renkum heb ontworpen, is nog steeds in gebruik. Naast het grafisch ontwerpen, ben ik altijd bezig geweest met het maken van vrij werk en geven van teken- en schilderlessen. Juist door het vrije werk en het lesgeven kon ik de focus houden op het ?toegepaste- grafisch ontwerpen. Uiteindelijk raakte ik uitgekeken op het alsmaar in opdracht werken. Mijn fascinatie ging steeds meer uit naar de autonome kunst en ik voelde grote behoefte me daar verder in ontwikkelen. De mogelijkheid tot instroom bij faculteit Vrije Kunst aan de ABK Arnhem (nu ArtEZ), hielp mij eind jaren 90 de nodige verdieping te (her)vinden in mijn eigen autonome werk. Ik heb daar tot de dag van vandaag heel veel aan gehad. Vanaf die tijd heb ik me gericht op mijn beeldend kunstenaarschap met als basis het geven van teken- en schilderlessen, zowel in mijn eigen atelier als op locatie. Om mijn lesgevende activiteiten te professionaliseren besloot ik in 2008 mijn 1e graad onderwijsbevoegdheid te halen bij de HKU. In deze periode kwam ik in aanraking met het fenomeen autisme. Bij een leerling met een grote sociale en verbale problematiek lukte het me aansluiting te vinden: door samen met hem te schilderen kwam de communicatie op gang, door middel van kunst konden we praten over elkaars verbeeldingswereld. Ik ontdekte een relatie tussen mijn en zijn manier(en) van waarneming, al wist ik niet precies waar dit op gebaseerd kon zijn. Dit was zo?n bijzondere ervaring dat ik besloot mij verder te verdiepen in deze speciale problematiek. Van de HKU kreeg ik toestemming de docentenopleiding te combineren met de opleiding Autismespecialist Master SEN van Fontys Hogeschool. In 2011 heb ik met zeer goede resultaten mijn master gehaald. Sindsdien werk ik als vrijgevestigd autismespecialist met als specialisatie levensloopbegeleiding en begeleiding beeldende ontwikkeling. In 2010 heb ik het concept kunstcoaching ontwikkeld en Atelier KunstMaat opgericht. (www.atelierkunstmaat.nl) Dit mooie werk sluit naadloos aan op mijn werk als beeldend kunstenaar. Ik ervaar het als een enorme meerwaarde op mijn mens-zijn in relatie tot ?het grote geheel?. Elke dag weer
 
Alles over Marijke Pielage