Mieke Koenen
Mieke Koenen Koenen schildert mensen. Blote mensen, zoals u en ik, in al onze kwetsbaarheid. Onbeholpen en ontoereikend worden we te kijk gezet. Haar doeken zijn daarom niet altijd gemakkelijk om te zien. Ze willen de kijker lang niet altijd behagen. Maar wie toch durft te kijken die ziet ook iets anders: Koenens mensen zijn echt, oprecht en ontroerend. Ondanks onze onbeholpenheid stáán wij er toch maar, telkens weer. Onzeker en schuchter, maar toch... Zij laat ons ook onze moed en volharding zien - onze grootsheid dus - áls we door het oppervlak durven te kijken. Maarten de Vletter
 
Alles over Mieke Koenen