Frans Drummen
Ik werk binnen verschillende disciplines van de beeldende kunst. Ik maak ruimtelijk werk, collages maar schilder en teken ook graag, af en toe maak ik uitstapjes naar grafiek, keramiek. Ik werk daarbij graag in serieverband. Het materiaal zelf, bv. een oude plank, een rivierkei of een gevonden voorwerp, start vaak al mijn werkproces op. Inspiratie vind ik snel, bv. door gewoon in mijn atelier rond te kijken. Het materiaal nodigt me uit om er iets mee te doen. Inhoudelijk gaat het werk over het verbeelden van herinneringen. Thema's die me boeien en inspireren komen in dit proces van herinneringen vanzelf in beeld. Zoals de natuur, architectuur, symbolentaal, erotiek. De verbeelding ervan kan realistisch zijn maar ook abstract. Ik probeer in deze wereld van herinneringen een ordening te scheppen waarin ik me thuis voel. Een wereld waar spelen en vrijheid van handelen voorop staat. Dat kan leiden tot de bouw van boomhutten maar ook tot puur meditatieve bouwsels van afvalhout of tot primitieve stapelingen of materiaalcollages. In elk werk dat ik maak ervaar ik tegenstellingen (in maat-en vormverhoudingen, kleurcontrasten, voor-en achtergrond etc.). Het zoeken naar en vinden van een bepaald evenwicht tussen deze tegenstellingen is een belangrijk wezenskenmerk voor het werk. Tekenen en schilderen verloopt volgens een soortgelijk proces. Tot slot, ik wil dat mijn beelden, tekeningen en schilderijen een directheid in visuele beleving oproepen waarbij de toeschouwer ruimte heeft voor zijn eigen associaties. Dus.. de eerste indruk telt. Frans Drummen
 
Alles over Frans Drummen