Karin Hoogesteger
In mijn leven en werk probeer ik uit de chaos en illusie de grenzen van mijn bestaan af te tasten, de werkelijkheid achter de werkelijkheid te onderzoeken. Deze is veelal niet zichtbaar, eerder voelbaar. In de schilderijen uit zich dat in een blik, emotie, of bevreemdend gevoel waar de toeschouwer mee te maken krijgt en wat zich pas in tweede instantie aandient bij het bekijken van het werk.
 
Alles over Karin Hoogesteger